Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie

 

Nawigacja

Ewa Nowak

O szkole

Historia szkoły

Nieopodal drogi prowadzącej z Kcyni do Nakła, po lewej stronie za Tupadłami, wyłania się okazały piętrowy budynek Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie.

Tradycje szkolnictwa na tym terenie sięgają zamierzchłych czasów zaborów. Świadczy o tym Kronika Szkolna, do 1918 r. prowadzona w języku niemieckim, a od 1919 r. w języku polskim.

Na przestrzeni swego długowiecznego istnienia szkoła mieściła się w różnych budynkach. Z zapisów kronikarskich wynika, że początkowo istniały szkoły w Szczepicach i Rozstrzębowie (niecały kilometr od siebie). Miejscowości te były świadkami ważnych wydarzeń historycznych, takich jak powstanie wielkopolskie 1918-1919 r. (bitwa pod Szczepicami), czy też przejazdu przez Szczepice prezydenta RP (21 VII 1928 r.) Ignacego Mościckiego.

Od roku szkolnego 1932/33 nauka dzieci odbywała się w 1 izbie lekcyjnej budynku szkolnego w Rozstrzębowie. Budynek szkolny w Szczepicach został czasowo zamknięty.

Wybuch II wojny światowej przerwał na blisko 5 lat okres istnienia szkoły w Rozstrzębowie, zaś budynek został zdewastowany, podobnie jak szkoła w Szczepicach.

W III 1945 r. z wojennej zawieruchy wrócił do Rozstrzębowa Kazimierz Korek, nauczyciel zatrudniony tu od XII 1938 r. Mimo braku mebli i sprzętu szkolnego rozpoczął naukę miejscowych dzieci. W 1949 r. szkoła poszerzona została o drugą, a w 1951 r. o trzecią izbę lekcyjną.

W roku 1949/50 wszczęto starania o utworzenie szkoły podstawowej.

W 1951 r. po raz pierwszy w ławach szkolnych zasiedli uczniowie klasy VII.

Lata 50-te to dla mieszkańców okres wytężonej pracy w zespole śpiewaczym, instrumentalnym, ognisku muzycznym skupionym wokół szkoły Korka. Jest to okres największego rozgłosu i sukcesów, nagrań dla Polskiego Radia i zbierania folkloru pałuckiego.

Rok szkolny 1958/59 jest dla Rozstrzębowa i okolic rokiem intensywnej budowy nowego gmach szkolnego, który już 29 VIII 1959 r. oddany został do użytku. W tym czasie kierownik Kazimierz Korek dokonuje rzeczy niezwykłej, z jednej strony dozoruje budowę nowego gmach szkolnego, z drugiej - tworzy swoją słynna mapę - Ziemia Pałucka, która znajdzie swoje miejsce w nowym budynku szkolnym (dziś mapa znajduje się w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie).

Kolejne lata upłynęły na zagospodarowaniu terenu przedszkolnego, boisk, ogródka, terenu rekreacyjnego bardzo wysoko cenionego po 40 latach przez III - krotnego uczestnika igrzysk olimpijskich w gimnastyce Andrzeja Szajnę.

W roku 1970 długoletni kierownik szkoły Kazimierz Korek przeszedł na emeryturę.

Z dniem 21 VIII 1978 r. nastąpiła zmiana w organizacji Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie. Od tej pory klasy I - VIII uczęszczały do SP nr 1 w Kcyni, zaś w starym budynku szkolnym utworzono punkt filialny SP nr 1 w Kcyni z klasami I - III. Nowy budynek szkolny zamieniono na Szkołę Podstawową Specjalną. W roku szkolnym 1983/84 do Rozstrzębowa powróciła Szkoła Podstawowa, której w 1992 r. nadano imię jej długoletniego kierownika Kazimierza Korka.

Na skutek wprowadzonej reformy oświaty w budynku szkoły w Rozstrzębowie uczy się obecnie 6 klas podstawowych i oddział przedszkolny. Stare budynki szkolne przeszły w prywatne posiadanie.

Przeglądając karty kroniki szkolnej zauważyć można fakt, że liczba uczniów SP Rozstrzębowo utrzymywała się w zasadzie na równym poziomie. Absolwenci szkoły kontynuowali i kontynuują naukę w szkołach zawodowych, średnich i wyższych zdobywając wysokie kwalifikacje zawodowe. Dziś Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka może poszczycić się izbami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, pracownią informatyczną powstałą dzięki sponsorom i ofiarności samych uczniów.

Kadrę szkoły stanowią nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne i zdobywający nowe na miarę potrzeb szkoły.

Na uwagę zasługuje fakt, że w szkole tej panuje prawdziwie rodzinna atmosfera.


Marcin Lisiecki

Artykuł: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzebowie

ukazał się w Tygodniku Regionalnym nr 7 z 24.11.2000 r.

 


Dyrektorzy Szkoły

po 1945 roku

 

Kazimierz Korek

1945-1970

Henryk Górecki

1970-1972

Zdzisław Napierała

1972-1991

Jadwiga Winiaszewska (Tyckun)

1991-2005

Bożena Nogowska

2005-2007

Piotr Dutkiewicz

Pełniący obowiązki - wakacje 2007

Maciej Gniot

2007-2009

Jadwiga Słomska

2009

Małgorzata Kuliberda

od 2009